Tool lấy link download Google Drive (Direct Link Google Drive)

Tool lấy link download Google Drive (Direct Link Google Drive) giúp bạn có link file trực tiếp – bấm cái là download ngay và luôn, không cần view file như link dạng chia sẻ, bạn có thể sử dụng link trực tiếp để chèn ảnh vào bài viết.

Để lấy link link download Google Drive, ta cần lấy mã (ID) của file và cải biên chút xíu là có ngay link download trực tiếp. ID có trong link chia sẻ. So sánh link chia sẻ và link trực tiếp là bạn biết ngay mình phải chỉnh như thế nào để có link trực tiếp.

  • Link trực tiếp: https://drive.google.com/uc?id=ABCXYZ
  • Link chia sẻ: https://drive.google.com/open?id=ABCXYZ

=> Như vậy, ta chỉ cần sửa chữ ‘open’ thành ‘uc’ là có ngay link download trực tiếp.

Dưới đây là một công cụ tuyệt vời cho bạn lấy ngay link trực tiếp không cần qua nhiều bước như trên.

4.6/5 - (10 bình chọn)

Bình luận

Scroll to Top