Sales trong y tế làm những công việc gì?

Trong lĩnh vực y tế, khái niệm sales, marketing đôi khi chưa được phân biệt, chia định rõ ràng. Nhiều đơn vị coi marketing là sales và ngược lại, chính …

Sales trong y tế làm những công việc gì? Đọc bài »