Sở Y tế TP.HCM phạt nhiều cơ sở kinh doanh dược, mỹ phẩm quảng cáo ‘bừa’

Ngày 13/10/2018, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM đã ra quyết định xử phạt và buộc các cơ sở phải tháo gỡ, xóa quảng cáo, tiêu hủy mỹ phẩm không …

Sở Y tế TP.HCM phạt nhiều cơ sở kinh doanh dược, mỹ phẩm quảng cáo ‘bừa’ Đọc bài »