Mã zip (Zipcode – Postal Code – Mã bưu chính) của 63 tỉnh thành Việt Nam

Mã zip hay còn gọi là mã bưu chính, Zipcode, Postal Code, là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, …

Mã zip (Zipcode – Postal Code – Mã bưu chính) của 63 tỉnh thành Việt Nam Đọc bài »