Bệnh viện tự chủ tài chính: Không thể kinh doanh trên sức khỏe con người

Tính đến năm 2016, sau 10 năm thực hiện, TP.HCM có 10 bệnh viện tự chủ tài chính hoàn toàn. Tại buổi làm việc giữa Bí thư Thành ủy Đinh …

Bệnh viện tự chủ tài chính: Không thể kinh doanh trên sức khỏe con người Đọc bài »