Số lượt khám, chữa bệnh tiếp tục tăng trong 6 tháng đầu năm 2018

Tình hình khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố cho thấy số lượt khám, chữa bệnh ngoại trú tiếp tục tăng. Năm 2017, tổng số lượt khám và điều trị ngoại trú trên địa bàn thành phố chiếm hơn ¼ tổng số lượt của cả nước.

Phần mềm tổng hợp số liệu khám chữa bệnh của Sở Y tế cho thấy số lượt khám và điều trị ngoại trú trên địa bàn thành phố trong 6 tháng đầu năm 2018 đã vượt qua con số 20 triệu (20.159.038 lượt), tăng 5,7% so với cùng kỳ (19.073.271 lượt).

Phân bố số lượt khám cho thấy có sự gia tăng ở tất cả các tuyến, trong đó, các bệnh viện thành phố chiếm 42,7% tổng số lượt khám, tăng 3,9%; các bệnh viện quận, huyện chiếm 24,7%, tăng 10,5%; các bệnh viện tư nhân chiếm 9,5%, tăng 14,4%; phòng khám đa khoa chiếm 5,5%, tăng 6%; phòng khám của các trung tâm y tế quận, huyện và trạm y tế chiếm 4,4%, tăng 10,8%.

SỞ Y TẾ TP.HCM

Đánh giá

Bình luận

Scroll to Top