Những việc công chức, viên chức y tế được và không được làm

Thông tư số 07/2014/TT-BYT của Bộ Y tế về quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế quy định những việc công chức, viên chức y tế được và không được làm như sau.

Thông tư số 07-2014-TT-BYT thông tư 07 BYT quy tắc ứng xử của nhân viên y tế
Công chức, viên chức y tế phải có đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của người thầy thuốc (hình minh họa) – Nguồn: Hội nhà báo Việt Nam

Những việc công chức, viên chức y tế phải làm khi thi hành công vụ, nhiệm vụ được giao là:

 • Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về nghĩa vụ của công chức, viên chức;
 • Có đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của người thầy thuốc theo quan điểm cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư;
 • Có ý thức tổ chức kỷ luật;
 • Thực hiện đúng quy trình chuyên môn, nghiệp vụ, nội quy, quy chế làm việc của ngành, của đơn vị;
 • Học tập thường xuyên nhằm nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp, ứng xử;
 • Phục tùng và chấp hành nhiệm vụ được giao;
 • Chủ động, chịu trách nhiệm trong công việc;
 • Đóng góp ý kiến trong hoạt động, điều hành của đơn vị nhằm bảo đảm thực hiện công vụ, nhiệm vụ được giao đạt hiệu quả;
 • Giữ uy tín, danh dự cho đơn vị, cho lãnh đạo và đồng nghiệp;
 • Mặc trang phục, đeo thẻ công chức, viên chức đúng quy định;
 • Đeo phù hiệu của các lĩnh vực đã được pháp luật quy định (nếu có).

Những việc không được làm, gồm:

 • Trốn tránh trách nhiệm, thoái thác công việc hoặc nhiệm vụ được giao;
 • Lạm dụng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và danh tiếng của cơ quan, đơn vị để giải quyết công việc cá nhân;
 • Tự đề cao vai trò của bản thân để vụ lợi;
 • Phân biệt đối xử về dân tộc, nam nữ, các thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo dưới mọi hình thức.
Đánh giá

Bình luận

Scroll to Top