Một số nội dung thay đổi của Luật Bảo hiểm y tế 2015

Sau đây là một số thay đổi liên quan đến quyền lợi của người bệnh Bảo hiệm y tế (BHYT) Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một số bổ sung đã được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 13/6/2014.

sua doi bao hiem y te bhyt 2015
Hình ảnh minh họa

I. Thay đổi về quyền lợi BHYT :

1/ Quỹ BHYT không chi trả các trường hợp khám để sàng lọc, chẩn đoán sớm một số bệnh.

2/ Bổ sung các trường hợp được hưởng BHYT :

– Khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp tự tử, tự gây thương tích.

– Khám bệnh, chữa bệnh tổn thương về thể chất tinh thần do hành vi vi phạm pháp luật của người đó gây ra.

– Điều trị lác, cận thị và tật khúc xạ của mắt cho các trường hợp trẻ em dưới 06 tuổi.

– Khám bệnh, chữa bệnh phục hồi chức năng đối với bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động.

Trường hợp trẻ em dưới 06 tuổi có thẻ BHYT hết hạn trước ngày 30/9 thì vẫn được hưởng BHYT đến hết ngày 30/9 của năm đó.

II. Thay đổi về mức hưởng BHYT:

1/ Chuyển đổi quyền lợi :

– Thẻ có mã HN4, BT4 đang hưởng quyền lợi 95% chuyển thành mã HN2 BT2 được hưởng quyền lợi 100%.

– Thẻ có mã CB7, KC7 đang hưởng quyền lợi 80% chuyển thành mã CB2, KC2 được hưởng quyền lợi 100% và chi phí vận chuyển.

– Thẻ có mã TC7, CN7 đang hưởng quyền lợi 80% chuyển thành mã TC3, CN3 được hưởng quyền lợi 95% .

2/ Trường hợp người bệnh có thời gian tham gia BHYT 5 năm liện tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở có giấy xác nhận miễn cùng chi trả theo mẫu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và khám chữa bệnh đúng tuyến sẽ được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh trong quy định.

3/ Trường hợp người có thẻ BHYT tự đi khám bệnh, chữa bệnh :

–  Người dân tộc thiểu số và người thuộc hộ gia đình nghèo đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế khó khăn theo quy định của pháp luật; người đang sinh sống ở vùng đảo, huyện đảo (thẻ BHYT có thể hiện các ký hiệu k1,k2,k3) được hưởng chi phí khám chữa bệnh BHYT như trường hợp đúng tuyến khi đi khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện tuyến huyện; Điều trị nội trú tại các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến trung ương.

–          Các trường hợp còn lại được hưởng mức BHYT như sau :

Tại bệnh viện tuyến trung ương (bệnh viện hạng đặc biệt, bệnh viện hạng I thuộc Sở Y tế , ngành được Bộ Y tế phân công là tuyến cuối về chuyên môn kỹ thuật) được hưởng 40% chi phí điều trị nội trú theo mức quyền lợi được hưởng tùy đối tượng. (Không thanh toán các trường hợp điều trị ngoại trú).

Tại bệnh viện tuyến tỉnh (bệnh viện hạng II thuộc Bộ, bệnh viện hạng I, II thuộc Sở Y Tế, Ủy ban nhân dân quận, huyện, ngành trừ các bệnh viện được Bộ phân công là tuyến cuối về chuyên môn kỹ thuật) : được hưởng 60% chi phí điều trị nội trú theo mức quyền lợi được hưởng tùy đối tượng. (Không thanh toán các trường hợp điều trị ngoại trú).

Đối với việc khám chữa bệnh trái tuyến tại các bệnh viện tuyến huyện, trường hợp người có thẻ BHYT tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ BHYT thanh toán tại tuyến huyện là 70% chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo mức quyền lợi đúng quy định từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2015 (thanh toán kể cả các trường hợp điều trị ngoại trú).

Theo hướng dẫn tại Quyết định số 1399/QĐ-BHXH ngày 22/12/2014 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam thì các bệnh viện tuyến huyện được hưởng quyền lợi khám chữa bệnh BHYT trái tuyến bao gồm:

+ Bệnh viện hạng III, hạng IV và chưa xếp hạng (phòng khám đa khoa trực thuộc các bệnh viện này).

+ Bệnh viện y học cổ truyền hạng III, hạng IV và chưa xếp hạng.

+ Bệnh viện chuyên khoa hạng III, hạng IV và chưa xếp hạng có phòng khám đa khoa.

+ Bệnh viện hạng III, hạng IV và chưa xếp hạng thuộc Bộ Quốc phòng.

+ Bệnh viện quân – dân y hạng III, hạng IV và chưa xếp hạng có phòng khám đa khoa.

III. Thay đổi về mức đóng BHYT

Người lao động trong thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định, mức đóng hàng tháng bằng 4,5% tiền lương tháng của người lao động trước khi nghỉ thai sản, do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng.

Người lao động trong thời gian nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày trở lên trong tháng thì không phải đóng bảo hiểm y tế nhưng vẫn được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế, do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng.

Nguồn: Theo medinet.hochiminhcity.gov.vn

Đánh giá

Bình luận

Scroll to Top