Download thông tư 41/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH định dạng PDF

Thông tư 41/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH là thông tư liên tịch hướng dẫn khám giám định bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ.

Markting Y tế xin chia sẻ cùng Quý bạn đọc thông tư này dưới dạng PDF.

download thong tu lien tich 41
Download thông tư 41/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH
Đánh giá

Bình luận

Scroll to Top