Chương trình đào tạo liên tục (CME) 2022 của Hội Thấp khớp học TP.HCM

Dưới đây là thông báo, nội dung chương trình, form đăng ký online tham dự chương trình và thư mời tài trợ, quyền lợi nhà tài trợ của Chương trình đào tạo liên tục (CME) 2022 của Liên Chi Hội Thấp khớp học TP.HCM.

Thông báo số 1

Chương trình (sơ khởi)

Thư mời tham gia và tài trợ

Quyền lợi nhà tài trợ

Đăng ký tham dự

Đánh giá

Bình luận

Scroll to Top