Sở y tế TP.HCM nằm ở đâu? Số điện thoại của Sở y tế TP.HCM?

Sở Y tế TP.HCM có địa chỉ tại số59 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. Số điện thoại Tổng đài: (08) 3930 9912. Dưới đây là thông tin …

Sở y tế TP.HCM nằm ở đâu? Số điện thoại của Sở y tế TP.HCM? Đọc bài »