Miễn phí đăng tin tuyển dụng y tế

Đăng tin tuyển dụng lĩnh vực y dược tại #marketingyte hoàn toàn miễn phí. Thực hiện dễ dàng. Duyệt tin nhanh chóng. Tiếp cận đông đảo ứng viên.

 
✍ THÔNG TIN NGƯỜI GỬI TIN


 1. Người gửi tin (*)
 2. Giới tính:
 3. Năm sinh:
 4. Email của bạn (*)
 5. Số điện thoại của bạn:

 
🏥 THÔNG TIN ĐĂNG TUYỂN


 1. Đơn vị tuyển dụng (*)
 2. Địa chỉ (*):
 3. Vị trí tuyển dụng:
 4. Mức lương:
 5. Thời gian nộp hồ sơ:
 6. Nội dung tuyển dụng:
 7. File đính kèm (Nếu có):

* Thông tin cần cung cấp

COPYRIGHT © 2012 | Marketing Y tế, VN. All rights reserved ☆ Email: [email protected]