Chăm sóc khách hàng tại bệnh viện ĐH Y Dược TP. HCM

Hiện nay, hầu hết các bệnh viện, nhất là các bệnh viện tư đều hướng đến mục tiêu xem bệnh nhân là khách hàng, vì bệnh nhân là người mang lại “công ăn việc làm” và lương thưởng cho nhân viên y tế. Do vậy, công tác chăm sóc bệnh nhân – khách hàng là công việc cần thiết mà các bệnh viện phải làm để thỏa mãn nhu cầu và mong đợi của khách hàng, tức là phục vụ khách hàng theo cách mà họ mong muốn được phục vụ và làm những việc cần thiết để giữ các bệnh nhân – khách hàng mình đang có.

Video này giới thiệu về bộ phận chăm sóc khách hàng tại bệnh viện, trong đó có bệnh viện ĐH Y Dược TP. HCM.

Nguồn: Marketingyte.com

Đánh giá

Bình luận

Scroll to Top