Case study là gì ? Phương pháp chuẩn để phân tích case study

Case Study hay còn gọi là Case method là phương pháp dạy học thông qua nghiên cứu trường hợp điển hình. Đây là một phương pháp nghiên cứu tình huống …

Case study là gì ? Phương pháp chuẩn để phân tích case study Đọc bài »