BRANDING EXPERTS IN MEDICAL & HEALTHCARE

marketing y te sub service
M&M CÓ THỂ GIÚP BẠN
TRONG LĨNH VỰC Y TẾ
VỚI VAI TRÒ LÀ CHUYÊN GIA THƯƠNG HIỆU

HỢP TÁC KINH DOANH
- Khám sức khỏe TT14
- Khám sức khỏe tổng quát
- Trao đổi banner, textlink
- Hợp tác truyền thông
- Hợp tác freelance

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
- Tổ chức bộ phận CSKH
- Lập kế hoạch CSKH
- Đào tạo, tập huấn CSKH
- Giám sát, đánh giá CSKH
- Khảo sát khách hàng

TRUYỀN THÔNG Y TẾ
- Viết bài PR
- Book truyền hình, báo chí
- Xây dựng E-learning
- Quay video sự kiện
- Chụp hình theo yêu cầu

MARKETING Y TẾ
- Nhận diện thương hiệu
- Media y tế (Phóng sự, TVC...)
- Tổ chức event y - dược
- Thiết kế, In ấn, Quảng cáo
- Thiết kế website

Slider
Scroll to Top